Akreditasyon

 

TÜRKAK

TÜRKAK, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı olan bir Akreditasyon Kurumudur. Görevlendirilmesi kanunla yetkilendirilmiş Türkiye’de tek akreditasyon kurumudur.

TÜRKAK, aynı zamanda IAF (International Accreditation Forum)’a bağlı olan EA (European Accreditation) grubunda olan bir kurumdur.

 

IAF (International Accreditation Forum)  www.iaf.nu

EA (European Accreditation) www.european-accreditation.org

European Commission – Notified Body


TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) www.turkak.org.tr

TÜRKAK Akreditasyon sertifikalarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

17065 ÜRÜN BELGELENDİRME AKREDİTASYONU

https://secure.turkak.org.tr/kapsam/Scope/PublicHTML/3917?sube=4010&language=0

 

17020 MUAYENE FAALİYETİ AKREDİTASYONU

https://secure.turkak.org.tr/kapsam/Scope/PublicHTML/1826?sube=4010&language=0

 

IAF, Kalite Sistemlerinin, ürünlerin, hizmetlerin, personelin, çevre yönetim sistemlerinin ve diğer uygunluk değerlendirme programlarının belgelendirilmesi için kurumları akredite ettiği programları yürüten ve yöneten kuruluşlar üyedir. TÜRKAK Akreditasyon Kurumu IAF’ta, diğer üyelerle kendi akreditasyonlarının denkliğini kabul eden IAF Çok Taraflı Mutabakat Anlaşması’na (MLA) katılma konusundaki ortak niyetlerini beyan eden imzayı atmıştır.

FQC STANDARD TÜRKAK’tan

 • ISO/IEC 17020 Muayene Akreditasyonu,
 • ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme Akreditasyonu,
 • 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik,
 • 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik,
 • 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği,
 • 2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği,
 • 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği,
 • 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği,
 • Metalik Malzemeleri Egritme Kaynağı İçin Kalite Şartları faaliyeti kapsamında TS EN ISO 3834-2, TS EN ISO 3834-3, TS EN ISO 3834-4 standartlarda hizmetler,
 • Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Araçları ve Bileşenlerin Kaynak İşlemleri faaliyeti kapsamında TS EN ISO 15085,2 standardında hizmet,
 • Kaynaklı İmalat Muayenesi; Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı faaliyeti kapsamında AD 2000 MERKBLATTER HP2/1, ASME SEC.IX, AWS D1.1, AWS D1.4, AWS D1.5, AWS D1.6, API 1104, TS EN ISO 15613, TS EN ISO 15614-1, TS EN ISO 15614-2, TS EN ISO 15614-8, standartlarda hizmetler.

 

kapsamlarında Akredite edilmiştir. 17020 Standardı akreditasyon numarası AB-0275-M, 17065 Standardı akreditasyon numarası AB-0122-U’ dur.

 

 

TS EN ISO 17020:2012

TS EN ISO 17065:2012

TS EN ISO 17065:2012
English

Şimdi Standartlarınızı Belirleyin!

Ücretsiz Danışma Fırsatı