CE Belgelendirme

CE İşareti; Avrupa Ekonomik Alanında serbest dolaşımda birçok üründe gördüğümüz bir işaret olup; asgari olarak güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini / değerlendirildiğini göstermektedir.

CE sertifikasyon çalışmaları gerçekleştirilmesine ce belgelendirme, ce belgesi, ce işaret gibi isimler verilse de en doğru tabir CE işareti şeklindedir. Avrupa Topluluğu içerisinde satın aldığınız yeni bir telefon, mutfak eşyası, televizyon veya kalemde CE işaretini görürsünüz. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz!

Standard Sertifikasyon olarak bu alanda akredite bir şekilde hizmet vermekteyiz.

 1. STANDARD Sertifikasyon logosu, FQC STANDARD tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir.
 2. STANDARD Sertifikasyon tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır
 3. STANDARD Sertifikasyon logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
 4. STANDARD Sertifikasyon Logosu kullanım şartları;
 • STANDARD Sertifikasyon Logosu, Ürün belgesi gibi kullanılamaz.
 • STANDARD Sertifikasyon Logosu, Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.)
 • STANDARD Sertifikasyon Logosu, Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, belgenin ürüne ait olmadığını belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir
 • Kuruluş, reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde STANDARD Sertifikasyon Logosunu ancak STANDARD Sertifikasyon’ ın şartlarına uygun olmak koşuluyla kullanılabilir.
 • Kuruluş Belgelendirilmemiş herhangi bir sistemi ile alakalı olarak, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde STANDARD Sertifikasyon Logosu kullanamaz.
 • Kuruluş Belgelendirilmiş olan sistemine ait STANDARD Sertifikasyon logosunu, belgelendirilmemiş olan ürün ve sistemi için, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz.
 • Kuruluşun Belgelendirilmemiş olan sistemi veya ürünü ile ilgili olarak kapsam daraltması yapıldığında, belgelendirilmemiş kapsamı ile alakalı bölümler için, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumda bütün reklam malzemelerini değiştirilmesini mevcut kapsama göre değiştirmek zorundadır. STANDARD Sertifikasyon, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, belgenin geri çekilmesi / askıya alınması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. STANDARD Sertifikasyon, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, belgenin iptal edilmesi halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. STANDARD Sertifikasyon, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak belgelendirme süresinin dolması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. STANDARD Sertifikasyon, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Kuruluş, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetleri için kullanamaz.
 • Kuruluş almış olduğu belgeyi, STANDARD Sertifikasyon’ a veya belgelendirme faaliyetinin itibarına gölge düşürecek, ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.
 • Kuruluş, Belgelendirilen faaliyeti ile alakalı kendisine teslim edilen denetim raporlarını farklı amaçlarla ve yanıltıcı olarak kullanamaz.
 • Kuruluş, STANDARD Sertifikasyon logosunun üzerinde herhangi bir değişiklik(renk,görünüm vs.) yapamaz ve kullanım alanlarında kullanırken mevcut şekliyle kullanmak zorundadır.
 1. STANDARD Sertifikasyon Logosunun ürün üzerinde kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:
Logo kullanımı Ürün (*a) üzerinde Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*c) ile Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*e) ile Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılamaz

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. Test / analiz faaliyetleri için test / analiz raporu olabilir.
*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.
*c. “Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 3834, ;ISO 15085 STANDARD Sertifikasyon ı(ları)na göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir.” şeklinde açık bir ifade olmalıdır.
*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

*e. Muayene ve Kalibrasyon raporlarında, sertifikalarında vb. yerlerde asla kullanılamaz.

 

 1. STANDARD Sertifikasyon logosunun kullanılacağı şeklin uygunluğu konusunda Kuruluşun şüphe duyduğu/emin olamadığı durumlarda, STANDARD Sertifikasyon’ tan onay alınmalı ve yönlendirilen şekilde kullanılmalıdır.
 2. STANDARD Sertifikasyon ’den belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, STANDARD Sertifikasyon logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz.
 3. “Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.
 4. TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.
 5. TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
 6. STANDARD Sertifikasyon logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara e-mail ile gönderilecektir. Ayrıca STANDARD Sertifikasyon logosuna STANDARD Sertifikasyon web sitesi üzerinden de ulaşılabilir.
 7. Uygunluk sertifikası alan üretici, uygunluk beyanı oluşturur. Uygunluk beyanı, üreticinin cihaz/ekipmanın ve ilgili yönetmeliğin temel gereksinimlerini karşıladığını beyan etmesidir. Üretici ya da onun Topluluktaki yetkili temsilcisi, her ekipmana, “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik’te ve aşağıda belirtildiği şekilde, CE uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı uygunluk beyanı düzenler.
 8. Bu uygunluk beyanı aynı özelliklere sahip aynı ürün grubunda birden fazla cihaz/ekipmanı kapsayabilir ve üretici tarafından muhafaza edilir. CE uygunluk işaretinin kullanıldığı yerlere (cihaz/ekipman ve dokümantasyona) FQC STANDARD’ın onaylanmış kuruluş kimlik numarası, “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik’te ve aşağıda belirtildiği şekilde üretici tarafından konulur. Üretici, mamulün nihai muayenesi ve deneyi de dahil olmak üzere üretim süreci sonunda elde edilen üretimin homojen olmasını ve cihaz/ekipmanların ilgili sertifikasında belirtilen örnek tipe ve ilgili Yönetmeliğin ilgili temel gereklerine uygun olmasını temin için gerekli tüm önlemleri alır.
  CE Uygunluk İşareti
 9. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
 10. FQC STANDARD, bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşların belgelerini askıya alma, geri çekme, iptal etme veya sözleşmelerini fesih etme hakkına sahiptir. Ayrıca bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.