Eğitim Hizmetleri

Eğitim Bireyin doğumundan ölümüne süregelen politik, psikolojik ve sosyokültürel faktörlerden oluşan eğitim olgusu tanımlanması zor bir kavramdır. Bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir.Genellikle resmi, yani kurumsal, eğitimle bir kullanıldığından bağlama göre öğretim, öğrenim gibi kavramlarla sıkça karıştırılmaktadır. Bu söylemde düşünüldüğünde eğitim kavramı iki genel çatıda tartışılabilir: toplumsal ve kurumsal eğitim.

Standard Sertifikasyon bilgi, beceri ve yeteneklerinizi geliştirmek için bir günlük seminer çalışmalarından e-öğrenme modülleri şeklinde olan genişletilmiş eğitim programlarına kadar geniş bir eğitim yelpazesi sunar. Böylelikle, çok çeşitli pazar sektörlerindeki engin bilgi birikimimiz ve uzmanlığımızı hizmetinize sunuyoruz.

Standard Sertifikasyon,  2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik, 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik kapsamında müşterileri ürünlerinin testlerini kendi laboratuvarında Uzman Personelleri tarafından sağlamaktadır.

Standard Sertifikasyon, Gaz Yakan Cihazlar, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik testleri için TSE tarafından onaylı Laboratuvar Yeterlilik Belgesine sahip Dış Tedarikçi (Taşeron) Laboratuvarıdır. Bu alanlarda TSE’nin müşterilerine TSE tarafından belirlenmiş olan kurallara bağlı kalarak deney hizmeti vermektedir.

Şimdi Standartlarınızı Belirleyin!

Ücretsiz Danışma Fırsatı