Ürün Belgelendirme

Bu faaliyet kapsamında aşağıdaki yönetmeliklerde hizmet vermektedir.

Standard Sertifikasyon Muayene Laboratuvar ve Eğitim Hizmetleri A.Ş./Manisa
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği
2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Gaz Yakan Cihazlar
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanları
Makinalar
Muayene Hizmetleri
Gaz Yakan Cihazlar
Asansörler
Yapı Malzemeleri

Şimdi Standartlarınızı Belirleyin!

Ücretsiz Danışma Fırsatı